கற்றல் குறைபாடு உடைய மாணவர்களுக்கு கல்வி மூலம் சுதந்திரம்(Freedom Through education) திட்டத்தின் மூலம் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு ரோட்டரி கிளப் ஆப் மெட்ராஸ் சவுத் மற்றும் ஏஎஸ் ட்ரஸ்ட் இணைந்து மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன

கற்றல் குறைபாடு உடைய மாணவர்களுக்கு கல்வி மூலம் சுதந்திரம்(Freedom Through education) திட்டத்தின் மூலம் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு ரோட்டரி கிளப்…

Read More